Slovensky Česky English
EUROINVEST

Kontakt

Euroinvest Holding, s.r.o.
Sídlo: Buková 10
040 14 KOŠICE
Provozovnae: Letná 42
040 01 KOŠICE
Slovak republic
Tel.: +421 915 851185

kontaktujte nás

Reference

Reference
další reference

Hlavní » Účetníctví & audit

Účetnictví & audit

Účetnictví a účetní poradenství

S našimi službami získáte profesionální vedení účtovní a mzdové agendy. Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou a v zájmu klienta. S výkonem vedení účetnictví a účetního poradenství má naše společnost víceleté zkušenosti. Pro více klientů v současnosti plnohodnotně nahrazujeme ekonomické oddělení jejich společnosti. Základním cílem je nabízet služby tak, aby účetní evidence byla vedená v souladu se zákonem o účetnictví a s ostatními souvisejícími předpisy. Našim cílem je, aby účetní závěrka nabízela přesné informace ve srozumitelné formě podle individuálních potřeb a požadavků.

Finanční účetnictví

V rámci finančního účetnictví nabízíme následující služby:

 • externí vedení finančního účetnictví
 • zpracování účetní závěrky a výroční správy
 • účetní poradenství
 • vypracování konsolidované účetní závěrky
 • analýzy účetní závěrky (nákladovost, ziskovost, vázanost kapitálu...)
 • sestavení koncernových finančních výkazů
 • vzájemné zápočty mezi kapitálově převázanými podniky
 • konfirmace pohledávek a závazků
 • vypracování vnitropodnikových směrnic pro oblast finančního účetnictví a mzdového účetnictví
 • mzdového účetnictví

Dosavadní zkušenosti dokazují, že optimální výsledky pro klienta přináší komplexní zpracování celé účetně-daňové problematiky. Přesto realizujeme pro naše klienty i krátkodobé projekty zaměřené na řešení částkových problémů klienta (vypracování vnitropodnikových směrnic, návrh analytické evidence, a pod.)

Audit účetní závěrky

Účelem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor, zda je sestavená ve všech významných souvislostech v souladu s platnými předpisy a postupy pro vykazování a pro účetnictví, a zda je výroční správa v souladu s touto účetní závěrkou.

Ve spolupráci s auditory zabezpečíme klientovi výkon nezávislého auditu, kterého předmětem je:

 • ověření průkaznosti, úplnosti a správnosti účetní evidence pode IAS
 • posouzení, zda údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a hospodářský výsledek společnosti
 • kvalifikované, objektivní, komplexní hodnocení činnosti podniku

Snažíme se klientovi nabídnout kromě auditorské správy i poradenství a návrh řešení, které napomůžou zvýšení úspěšnosti a dynamiky rozvoje auditované společnosti.

Prověření účetnictví

Prověření účetnictví si klade za cíl vykonat kontrolu účetnictví účetní jednotky, i takové, která povinnost ověření účetní závěrky auditorem nemá. Důraz je kladený na kontrolu systému, teda především na kvalitu interních kontrol, analýzu účetních postupů (použité metody a způsoby), analýzu účetního informačního systému, atd. Prověření účetnictví mimo auditu se obvykle aplikuje jako systém průběžných kontrol. Dochází takto ke korekcím eventuálních chyb v reálnem čase. Výsledky kontrol vždy konzultujeme a projednáváme s klientem a je na něm, zda doporučení auditora aplikuje.

Outsourcing účetnických služeb

Moderní malé a střední firmy zjišťují, že je výhodnější svěřit účetnické služby externím specialistům. Přečtěte si výhody, které Vám outsourcing účetnických služeb přináší.